Lenteweetjes

 • Om een flinke pot met honing te maken, moeten bijen zo’n 5 miljoen bloemen bezoeken.

 

 

 

 • Als een mens of roofdier het nest van een kievit nadert, doet de kievit of hij een gebroken vleugel heeft om zo het gevaar van het nest weg te lokken.

 

 

 • Wist je dat je thuis ook dingen kunt doen voor vogels en insecten? Een tuin vol tegels wordt een stuk natuurvriendelijker als je een of meer tegels vervangt door insectenvriendelijke planten. Vlinders en bijen bezoeken bijvoorbeeld heel graag lavendel. En dit ruikt nog lekker ook. Daarnaast kun je met je spaarkaarten een insectenhotel aanschaffen bij Poiesz. Hier vinden tal van nuttige insecten een gratis onderdak.

 

 

 • Vogels broeden ruwweg van maart tot en met juli. Bepaalde soorten zoals merels broeden graag in een heg. Ze worden hierbij beschermd door de Wet natuurbescherming. Heeft u dus ergens in de tuin een nest, dan moet u dit volgens de wet beschermen. Kijk daarom goed uit voordat u met Wolf Garten tuingereedschap aan het snoeien slaat. Inspecteer eerst of u ergens een nest heeft. Is dit niet het geval? Ga dan lekker aan de slag. Want snoeien doet bloeien.

 

 

 • Weideweelde boeren houden net als vogels en insecten van een bloemrijk grasland. Ze maaien het gras ook later, om de weidevogelkuikens veilig uit het ei te laten komen en op te laten groeien. Wist je dat een gruttokuiken tot wel 10.000 insecten per dag eet? En wat in zijn maag zit, valt jou niet meer lastig.

 

 

 • Om weidevogelnesten te beschermen, wordt een zogenaamde nestpan gebruikt. Zo kan de boer zijn land bewerken en blijven de eieren toch heel. Na het werk wordt de pan weer verwijderd.

 

 

 • Weidevogelnesten worden door vrijwilligers in kaart gebracht met een smartphone. De gps-gegevens worden gebruikt om een digitale kaart te maken waarop de boer kan zien waar hij eventueel nestpannen moet plaatsen.

 

 

 • Veel fruit- en groentesoorten zijn voor hun opbrengst afhankelijk van bestuiving door insecten. De economische waarde van bestuiving wordt wereldwijd geschat op 153 miljard euro per jaar.

 

 

 • Sinds 1990 is het aantal weidevogels in Nederland met ten minste 40% afgenomen. Als oorzaken worden aangewezen: verlies van leefgebied, bestrijdingsmiddelen en afname van insecten.

 

 

 • Een weidevogel heet zo omdat deze broedt op weilanden of akkers. Hiertoe behoren: kievit, scholekster, grutto, tureluur, wulp, kemphaan en watersnip. De laatste sierde het 100 gulden biljet van 1980 tot 2002.

 

 

 • Koeien laten de hele dag door scheten en boeren. Een koe kan dagelijks tot 500 liter gas uitstoten. Dit is hoofdzakelijk methaangas. Dat is een broeikasgas, maar het is ook brandbaar. Zo brandbaar zelfs dat de schuur van een boer in Duitsland vlamvatte door een vonk van een machine.

 

 

 • Naast de weidevogel is er ook ander leven in een wei te vinden. Denk hierbij aan de veldmuis, haas, hermelijn, wezel en mol. En natuurlijk insecten, zoals: aaltjes, wormen, mijten, springstaarten, mieren, muggen, mieren en vlinders. Dit alles is niet toevallig wat ze zijn afhankelijk van elkaar. De een leeft zogezegd met of van de ander. Ze vormen een zogenaamd ecosysteem.

 

 

 • Insecten spelen een grote rol in de natuur. Ze zorgen voor bestuiving, een gezonde bodem en zijn ook voer (o.a. voor de jonge vogelkuikens). Maar het aantal insecten neemt dramatisch af. Ook omdat er steeds minder bloemen en kruiden in een weiland te vinden zijn.