Aan de voorzitter van de Vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu

T.a.v. T. Dekken

Postbus 20018

2500 EA  DEN HAAG

 

 

 

Leidschendam, 10 juni 2014

 

Ons kenmerk: 14.016.CMO.KR

 

Betreft: Raamovereenkomst 2013 - 2022

 

 

 

Geachte voorzitter,

 

 

Vorig jaar werd de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013 - 2022 jaar afgesloten tussen het Ministerie van Infrastructuur & Milieu (I&M), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Verpakkende Bedrijfsleven.

 

In deze tienjarige overeenkomst is een groot aantal afspraken en doelstellingen vastgelegd met betrekking tot het zo duurzaam mogelijk maken van verpakkingen en afgedankte verpakkingen zoveel mogelijk te gebruiken als grondstof. Uiteindelijk doel van de Raamovereenkomst is het tegengaan van verspilling en het sluiten van de verpakkingsketen.

 

Sinds 1 januari 2013, de datum waarop de Raamovereenkomst van kracht werd, zijn allerlei activiteiten in gang gezet die uiteindelijk moeten leiden tot de afgesproken doelstellingen. Over de tussentijdse resultaten wordt regelmatig gerapporteerd. Als Verpakkend Bedrijfsleven werken wij succesvol samen met het ministerie van I&M en de VNG. We zitten duidelijk op hetzelfde spoor.

 

Later deze maand vindt in de Tweede Kamer overleg plaats met de Staatssecretaris van I&M. Daarop vooruitlopend hebben de VNG en het Verpakkende Bedrijfsleven - als partners van de Staatssecretaris binnen de Raamovereenkomst - met elkaar overlegd over de stand van zaken en is een gezamenlijk standpunt ingenomen met betrekking tot de aanpak voor de komende tijd.

 

Wij zien bij de consument een toenemend vertrouwen in de aanpak van Plastic Heroes, het systeem waarmee kunststofverpakkingen worden ingezameld, maar realiseren ons dat een efficiëntere aanpak noodzakelijk is om het systeem betaalbaar te houden en extra kosten voor diezelfde consument te voorkomen. In dat kader wil het Verpakkende Bedrijfsleven de inzameling van de PET-flessen frisdranken en waters voortaan zonder statiegeld via het Plastic Heroes inzamelsysteem laten lopen. Dat is voor ons de enige logische keuze om nog betere resultaten te bewerkstelligen en de inzameling van kunststof verpakkingsafval tot eenzelfde succes te brengen als de inzameling van glas en papier. Inzamelsystemen waarbij de burger zich ook in één keer van al zijn verpakkingen kan ontdoen.

 

In de Raamovereenkomst is afgesproken dat in 2022 52% van de kunststof verpakkingen zal worden hergebruikt. Dat betekent dat een extra volume van 50.000 ton kunststof verpakkingsafval moet worden ingezameld en hergebruikt.

 

De begroting van het Afvalfonds Verpakkingen bedraagt ongeveer 150 miljoen euro; een bedrag dat wordt opgebracht door 2800 bedrijven. 100 Miljoen euro daarvan wordt uitgegeven aan de inzameling en recycling van kunststofverpakkingen. 

 

Net zoals in de opbouwfase van de inzameling van glas en papier, stijgt de inzameling van kunststof nog steeds. Daarom zijn de afgelopen maanden 1300 extra Plastic Heroes-bakken geplaatst. In Nederland staan al meer dan 5000 van die bakken waar de consument kunststof verpakkingen in kan terugbrengen. Ook het aan huis ophalen van het kunststof verpakkingsafval groeit snel en verloopt succesvol. Verder levert ook het nascheiden van kunststof verpakkingsafval steeds betere resultaten.

 

Het opnemen van de grote PET-flessen – die nu nog op basis van een statiegeldregeling worden ingezameld – in het Plastic Heroes inzamelsysteem zal leiden tot sterke verbetering van die efficiency en het vergroten van het gemak van de burger.

 

Het naast elkaar handhaven van twee systemen – statiegeld en Plastic Heroes (dat dan alleen gebruikt zal worden voor het overige kunststof verpakkingsafval) – brengt onherroepelijk extra kosten mee. De integratie van de statiegeldstroom in de Plastic Heroes-stroom is daarom nodig om de kosten onder controle te houden en tegelijkertijd meer in te zamelen en te recyclen.

 

Wij vertrouwen dat u ons oordeel zult delen.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

VNO/NCW                                CBL                             FWS

 

 

 

 

B.E.M. Wientjes                       B. Roetert                    P.L.B.A. van Geel

Voorzitter                                 Voorzitter                     Voorzitter

 

 

 

 

 

Albert Heijn       A Brand New Day         Aldi                  Bavaria       Bidvest Deli XL

 

Burg Groep       Boni Markten     Coca-Cola Enterprises Nederland  Boon Sliedrecht

 

Danone Waters Beverages Benelux                  C1000                          DIS

 

Coop Supermarkten                  FrieslandCampina                     Deen Supermarkten

             

Frucor Brands International       Detailresult       H.J. Heinz         EMTE Supermarkten 

 

Hero Nederland            Hoogvliet Supermarkten            Hoogesteger

 

Jan Linders       Inexco Nederland          Jumbo Supermarkten               

 

Nestlé Waters               De Kweker                    PEPSICO International            

 

Lekkerland                    Red Bull Nederland                   Lidl Nederland

 

Metro Nederland           Refresco Benelux         Nettorama        Plus Retail       

           

Poiesz Supermarkten                Schweppes International Limited           Servex       Spadel Nederland

 

Sligro               United Soft Drinks                    Spar                             Siebrand         

 

Vakcentrum  Groothandel in Levensmiddelen     Vorselaars Vruchtensappen en Frisdranken   

 

Van Tol             Vrumona          Vomar Voordeelmarkt   Wild Juice

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.