Over Stichting Leergeld

Wist je dat 1 op de 12 kinderen in armoede leeft, waardoor ze niet kunnen deelnemen aan bijvoorbeeld schoolreisjes, sport of muziekles? Want kinderen die aan de zijlijn moeten staan, hebben vaker gezondheidsklachten, gevoelens van eenzaamheid en zijn ook minder succesvol op school en in het latere leven. Maar samen met Stichting Leergeld laten we deze kinderen van 4 tot 18 jaar in het Noorden weer meedoen. Dus doe mee. Pak het voordeel en steun deze donatie-actie.

 

We spraken met Patrick Poelma, coördinator Leergeld Groningen:

Alle kinderen moeten mee kunnen doen, want nu meedoen is straks meetellen.”

 

Wist u dat in Noord-Nederland in sommige gebieden 1 op de 5 kinderen in armoede leeft, zodat ze niet kunnen meedoen met activiteiten zoals: schoolreisjes, sport of muziekles? Voor hen dreigen sociale uitsluiting en toekomstige problemen. Kinderen die aan de zijlijn staan hebben namelijk vaker gezondheidsproblemen, voelen zich eenzamer en zijn ook minder succesvol op school en in het latere leven. Stichting Leergeld laat ze weer meedoen. Een goed doel voor kinderen van 4 tot 18 jaar dat ook in het Noorden ieders hartelijke steun verdient.

 

Meedoen is meetellen

“Onze leus is: ‘Alle kinderen moeten mee kunnen doen, want nu meedoen is straks meetellen’. Voor de ontwikkeling van het kind is het van belang om erbij te horen door mee te kunnen doen. Als je kinderen uitsluit en beperkt, lopen ze het risico om als volwassene niet volwaardig mee te kunnen doen in de maatschappij. Als een kind nu niet mee kan gaan met een schoolreisje, dan kan het er straks hier niet over meepraten waardoor het buitengesloten wordt. Ook een kind dat niet aan vrijetijdsbesteding kan meedoen, telt niet volwaardig mee. Dit betekent niet iedereen hetzelfde moet doen. Als een kind bijvoorbeeld niet op voetbal zit omdat daar geen geld voor is, is dat wat anders dan als een kind liever voor muziekles kiest. Want dan heb je gewoon een andere mening of smaak en dan hoor je er toch bij.”

 

Voorkomen van achterlopen
“Toen scholen in lockdown gingen, ontdekten we dat mensen die in armoede leven achterlopen in digitale middelen. We zijn meteen in actie gekomen om laptops beschikbaar te maken voor deze gezinnen."

 

Armoe is taboe

“Vooral ook bij werkende (eenouder) gezinnen of bij ZZP-ers is spreken over armoe taboe. Bij ZZP-ers is het bijkomende probleem dat ze wisselende inkomsten hebben. Het ene jaar is het goed, terwijl het in het andere jaar een stuk minder kan zijn. Een struikelblok voor hulpvraag bij reguliere instanties is dat deze hierbij eerst kijken naar de inkomsten uit het voorgaande – dus goede - jaar. Dit werpt een extra drempel op. Onze stichting functioneert hierbij soms als helpende hand om een en ander toch goed geregeld te krijgen. Wij werken zo onafhankelijk mogelijk van de overheid, omdat wij het belangrijk vinden dat ouder en kind zelf kunnen beslissen wat ze willen. Gemeentes schrijven – om begrijpelijke redenen - nog wel eens voor dat iemand per se gebruik moet maken van bepaalde (gemeentelijke) voorzieningen, terwijl het kind liever ergens anders naartoe zou willen gaan. Wij laten dit vrij.”

 

Lokaal voor lokaal

“Wij werken met vrijwilligers. Capabele mensen die weten wat er leeft en speelt in hun werkgebied. Wij noemen dat lokaal voor lokaal. Wie een aanvraag doet, krijgt eerst bezoek van een intermediair. Die doet het intakegesprek en komt altijd op voor de belangen van kind en ouder(s). Vervolgens wordt de aanvraag getoetst door de hiervoor aangewezen beoordelingcommissie. Deze verschaft snel duidelijkheid over een aanvraag. Is de aanvraag goedgekeurd, dan krijgen kind of ouders zelf geen geld. Onze betalingen worden altijd door de penningmeester aan derden gedaan. Door het werken met vrijwilligers en onze onafhankelijkheid stappen mensen sneller naar ons toe dan naar reguliere instanties. Toch verwijzen wij altijd door als dit mogelijk is. Want we willen onze fondsen niet onnodig inzetten.”

 

Ruim honderdduizendmaal dank

“In 2017 hebben wij landelijk 111.575 kinderen kunnen ondersteunen. Denk hierbij aan het betalen van schoolste kosten in het basisonderwijs, zoals: schoolreisjes en schoolkampen. Of in het voortgezet onderwijs: introductiekampen, buitenlandse reizen en themadagen. Maar ook de kosten van kluisjes en een bewaakte fietsenstalling. Verder financieren we regelmatig weekendscholing en scouting, omdat die buiten de sport- en cultuurfondsen vallen. Kortom, nuttige en noodzakelijke steun waar het Noorden helaas niet zonder kan. Het is mooi dat veel particulieren en ook zakelijke instellingen deze noodzaak inzien en ons financieel ondersteunen. Ik vind het geweldig dat Poiesz Supermarkten ons nu als goed doel heeft geselecteerd. We zullen er vast en zeker heel veel extra steun door kunnen geven. En door te werken met vrijwilligers komen alle donaties bij de kinderen terecht. We zullen zeker deze actie ook zelf gaan uitdragen via de Social Media.”