De natuur van het Noorden

Mens of dier, in het Noorden help je elkaar. Dus als de natuur, weidevogel en de bij het moeilijk hebben steken wij de helpende hand toe. Daarom zijn er de afgelopen weken speciale donatie-aanbiedingen geweest om daarmee zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de natuur van het Noorden. Van alle verkochte donatie-aanbiedingen kwam 10 eurocent per donatie-aanbieding ten goede aan projecten in het Noorden, ter bevordering van de leefomgeving van de weidevogel, met medewerking van de Vogelbescherming. En hoe hoger de opbrengst, des te meer weidevogels, bijen en vlinders we weer zullen gaan zien. Ook kon bij de meeste Poiesz supermarkten via de gele knop op de flessenautomaat statiegeld worden gedoneerd aan deze natuurlijk leuke actie. In totaal is er maar liefst € 51.394,48 ingezameld.

 

Samen beter boeren

Voor de projecten in het Noorden hebben we  samengewerkt met de Vereniging Boer en Natuur, en de Vogelbescherming. Er is een aantal boeren geselecteerd die we gaan helpen hun weides aantrekkelijker te maken voor Weidevogels, bijen en diverse andere insecten.

 

Een heerlijk landschap

Maatregelen die mede door de actieopbrengst ondernomen zullen worden zijn:

  • Het zaaien van kruiden- en bloemenrijk gras om vlinders, bijen en insecten weer terug te krijgen.
  • Het realiseren van rustgebieden voor vogels en actief maaibeheer. Hierbij wordt er later gemaaid, zodat kuikens veilig uit het ei kunnen komen en opgroeien.
  • Verder zullen er natuurlijkvriendelijke oevers aangelegd worden. Deze zijn minder stijl en natter, zodat kruiden en bloemen er beter gedijen. Daarmee wordt het tevens een schuil- en voerplek voor vogels, omdat zich hier ook insecten zullen bevinden.
  • Tenslotte, worden er plas-dras situaties gecreëerd, waarbij gedeeltes van een weide tot circa 20 cm onder water worden gezet om zo een rust- en voedselplek voor weidevogels te creëren.

Met al deze maatregelen keert de natuurlijke levendigheid in een weiland terug. En realiseren we samen een heerlijk landschap om een fiets- of wandeltocht in te maken.

 

Vereniging Boer en Natuur

We werkten voor deze actie samen met Alex Datema en Adrian Langereis van de Vereniging Boer en Natuur en de Vogelbescherming. Alex en Adrian zijn beide boer en dragen graag hun maatschappelijke verantwoording uit door zichzelf niet alleen als boer, maar ook als natuur- en landschapsbeheerder te zien. Vanuit die rol inspireren en motiveren ze via collectieven collega’s om ook zo dier- en milieuvriendelijk als mogelijk te boeren. Ook samenwerking met de Vogelbescherming is belangrijk. Binnen de Vogelbescherming is veel kennis beschikbaar over hoe je een gebied aantrekkelijker kunt maken voor weidevogels. En bij Boer en Natuur hoe je dit economisch verantwoord kunt doen, zodat je als boer je boterham kunt verdienen en tegelijkertijd producten voor u betaalbaar blijven. Het is deze combinatie die we samen zoeken.

Video’s excursie Weideweelde boer

Tijdens de lentecampagne konden basisschoolleerlingen kans maken op een volledig verzorgde excursie naar een Weide Weelde boer. Bekijk hier de video’s van deze excursie.

Samen beter boeren

In totaal gaan we 4 projecten in het Noorden steunen. We werken hierin samen met de Vereniging Boer en Natuur, en de Vogelbescherming. Er worden 4 boeren geselecteerd die we gaan helpen hun weides aantrekkelijker te maken voor Weidevogels, bijen en diverse andere insecten.