Winnaar van de Weide Weelde excursie

De winnaar van een excursie naar een Weide Weelde boer is bekend! Uit de ontzettend leuke inzendingen die we hebben ontvangen voor de winactie waarbij een hele klas op excursie mag naar een Weide Weelde boer, hebben we een winnaar gekozen. De winnende klas is groep 5/6 van CBS Rehoboth uit Oldekerk. Ze zijn inmiddels bij Weide Weelde boerin Hanneke van Boerderij Nieuw Weper op excursie geweest! De video met een verslag van deze dag volgt snel! Op Facebook en Instagram kun je de beelden die onze social reporters hebben gemaakt alvast terugkijken.

 

Maak de natuur van het Noorden blij.

Help de weidevogel en de bij.

Mens of dier, in het Noorden help je elkaar. Dus als de natuur, weidevogel en de bij het moeilijk hebben steken wij de helpende hand toe. Door samen met de Vogelbescherming Nederland, boeren en landschapsbeheerders projecten te ontwikkelen die de leefomgeving voor weidevogel en bij aantrekkelijker maken. Onder meer door bloemen, vlinders en andere insecten terug te brengen. Dat is niet alleen goed voor de voedselketen van de vogels, maar ook voor die van de mens. Bijen, vlinders en insecten zorgen voor de bestuiving van gewassen. Zonder hun hulp ligt er geen verse groente of fruit in de winkel.

 

Doneer mee! 

Maak de natuur van het Noorden blij en koop deze lente de donatie-aanbiedingen. Van alle verkochte donatie-aanbiedingen, die de hele lenteperiode bij Poiesz verkrijgbaar zijn, komt 10 eurocent per donatie-aanbieding ten goede aan projecten in het Noorden, ter bevordering van de leefomgeving van de weidevogel, met medewerking van de Vogelbescherming. En hoe hoger de opbrengst, des te meer weidevogels, bijen en vlinders we weer zullen gaan zien. Ook kunt u bij de meeste Poiesz supermarkten via de gele knop op de flessenautomaat uw statiegeld doneren aan deze natuurlijk leuke actie. Er is tot nu toe al € 22.487,30 opgehaald! 

 

Samen beter boeren

In totaal gaan we 4 projecten in het Noorden steunen. We werken hierin samen met de Vereniging Boer en Natuur, en de Vogelbescherming. Er worden 4 boeren geselecteerd die we gaan helpen hun weides aantrekkelijker te maken voor Weidevogels, bijen en diverse andere insecten.

 

Een heerlijk landschap

Maatregelen die mede door de actieopbrengst ondernomen zullen worden zijn:

  • Het zaaien van kruiden- en bloemenrijk gras om vlinders, bijen en insecten weer terug te krijgen.
  • Het realiseren van rustgebieden voor vogels en actief maaibeheer. Hierbij wordt er later gemaaid, zodat kuikens veilig uit het ei kunnen komen en opgroeien.
  • Verder zullen er natuurlijkvriendelijke oevers aangelegd worden. Deze zijn minder stijl en natter, zodat kruiden en bloemen er beter gedijen. Daarmee wordt het tevens een schuil- en voerplek voor vogels, omdat zich hier ook insecten zullen bevinden.
  • Tenslotte, worden er plas-dras situaties gecreëerd, waarbij gedeeltes van een weide tot circa 20 cm onder water worden gezet om zo een rust- en voedselplek voor weidevogels te creëren.

Met al deze maatregelen keert de natuurlijke levendigheid in een weiland terug. En realiseren we samen een heerlijk landschap om een fiets- of wandeltocht in te maken.

 

Vereniging Boer en Natuur

We werken voor deze actie samen met Alex Datema en Adrian Langereis van de Vereniging Boer en Natuur en de Vogelbescherming. Alex en Adrian zijn beide boer en dragen graag hun maatschappelijke verantwoording uit door zichzelf niet alleen als boer, maar ook als natuur- en landschapsbeheerder te zien. Vanuit die rol inspireren en motiveren ze via collectieven collega’s om ook zo dier- en milieuvriendelijk als mogelijk te boeren. Ook samenwerking met de Vogelbescherming is belangrijk. Binnen de Vogelbescherming is veel kennis beschikbaar over hoe je een gebied aantrekkelijker kunt maken voor weidevogels. En bij Boer en Natuur hoe je dit economisch verantwoord kunt doen, zodat je als boer je boterham kunt verdienen en tegelijkertijd producten voor u betaalbaar blijven. Het is deze combinatie die we samen zoeken.

Donatie-aanbiedingen van deze week

Van elke verkochte donatie-aanbieding hieronder gaat 10 eurocent naar het natuurlijk goede doel. De onderstaande aanbiedingen zijn geldig van maandag 27 mei tot en met zondag 2 juni, afhankelijk van de openingstijden van uw Poiesz.

 

 

Samen beter boeren

In totaal gaan we 4 projecten in het Noorden steunen. We werken hierin samen met de Vereniging Boer en Natuur, en de Vogelbescherming. Er worden 4 boeren geselecteerd die we gaan helpen hun weides aantrekkelijker te maken voor Weidevogels, bijen en diverse andere insecten.