Samen beter boeren

Marten de Jong zet zich samen met zijn buren succesvol in voor de weidevogelstand in het Noorden. Jaarlijks verwelkomen ze een groot aantal grutto’s, kieviten, tureluurs en scholeksters op hun land. Om ze in nog grotere getale welkom te heten, gaan ze met de donatie van Poiesz een plasdras creëren en een natuurvriendelijke oever aanleggen. Zo ontstaat een welkome plek voor weidevogels waar ze kunnen rusten, foerageren, broeden en veilig hun kuikens kunnen opvoeden.

 

Thuis bij Weide Weelde boer Adrian Langereis zetten ze zich in voor de weide­vogels in het Noorden. De laatste jaren hebben ze er al verschillende weidevogels mogen verwelkomen zoals de grutto, kievit, tureluur, gele en witte kwikstaart, de veldleeuwerik en zelfs een stelletje kluten.

 

Om nog beter rendement uit hun weidevogelgebied te kunnen halen en een grotere diversiteit aan broedgelegenheid aan te kunnen bieden rondom de plasdras gaan ze investeren in de verbetering van het omliggende kruidenrijke grasland en de aanleg van een bloemrijke perceel rand bij het naastgelegen akkerland. Om daarnaast nog te zorgen voor een grotere aantrekkingskracht voor insecten willen ze ook nog een natuurvriendelijke oever aan leggen.