Veel gestelde vragen
Wat is BBL?

BBL staat voor de beroepsbegeleidende leerweg. Je werkt 3 of 4 dagen in de week bij Poiesz, je ontvangt daar natuurlijk salaris voor en je gaat 1 dag in de week naar school.

Wat is AD?

AD staat voor Associate Degree, dat is een tweejarige praktijkgerichte deeltijdopleiding op hbo-niveau. Je werkt 4 of 5 dagen in de week bij Poiesz, je ontvangt daar natuurlijk salaris voor en je gaat 1 dag in de week naar school.

Hoeveel uren werk ik?

Bij een bbl-opleiding werk je minimaal 20 en maximaal 30 uur per week. Bij de AD-opleiding werk je minimaal 24 uur per week.

Welke kosten betaalt Poiesz?

Poiesz betaalt het lesgeld, het boekengeld en de examenkosten.

Wat moet ik zelf nog betalen?

De tijd die je op school zit en aan de studie besteedt en de eventuele reiskosten die je maakt om op school te komen zijn jouw eigen investering.

Wanneer kan ik starten met de opleiding?

De meeste opleidingen hebben vaste instroommomenten in september en februari. Soms kun je ook tussendoor starten aan het begin van een nieuwe module. Kijk hiervoor op de website van de betreffende opleiding.

Waar kan ik terecht voor het volgen van de opleiding?

Poiesz werkt samen met alle ROC ’s in het Noorden van Nederland. Je bent dus zelf helemaal vrij in de keuze voor welk ROC jij wilt gaan. De AD-opleiding Ondernemerschap & Retailmanagement is alleen te volgen aan de NHL-Stenden te Leeuwarden.

Wat is een studiekostenovereenkomst?

In een studiekostenovereenkomst leggen we vast dat Poiesz voor jou de opleidingskosten betaalt en daarin staan de voorwaarden waaronder dit plaats vindt.

Wanneer moet ik de opleiding terugbetalen?

Als je stopt met de opleiding of de opleiding niet volledig is afgerond, moet je de kosten terugbetalen. Stop je binnen een bepaalde periode na afronden van de opleiding, dan moet je een gedeelte van de opleiding terugbetalen, hiervoor is een staffel opgenomen in de studiekostenovereenkomst.

Waar kan ik solliciteren?
Ik heb een andere vraag.